Hình Ảnh Đại Hội Kỳ 6 Cựu GS Và HS Phan Thanh Giản-Đà Nẵng Hải Ngoại
Tại Little Saigon, California 2010

(Sau đây là những hình ảnh trong những ngày Đại Hội vừa qua. Biết có nhiều quý vị cũng đã chụp hình, quay phim, rất mong ước được nhận những tấm hình và những phim của quý vị để đưa lên trang này cho mọi người thưởng thức. Mọi đóng góp xin gửi về đây: brianvo@comcast.net)
Hình Ảnh (Với Nhạc Đệm)

Videos (More to come...)

Trang Đại Hội 2010