Tổng Kết Tài Chánh
Đại Hội Kỳ 6 Cựu GS Và HS Phan Thanh Giản-Đà Nẵng Hải Ngoại
Tại Little Saigon, California 2010

Tổng Kết Chi Thâu của Đặc San, Thư Pháp và Kỷ Yếu
 
THÂU
CHI
Đăng Quảng Cáo
 $1,700.00
 
Ủng Hộ Cho Đặc San
$350.00
 
Bán Đặc San và Thư Pháp
$1,020.00
 
Bán Kỷ Yếu
$145.00
Ấn Loát và Layout cho 500 Đặc San
 
$2,200.00 
Tống Cọng:
$3,215.00
$2,200.00 
Tiền Lời:

$1,015.00


Tổng Kết Chi Thâu của Picnic và Đêm Dạ Tiệc
 
THÂU
CHI
Ủng Hộ Cho Họp Mặt
 $1,360.00
 
Bán Vé Cho Đại Hội **
$6,160.00
 
Nhà Hàng **
$4,100.00 
Mướn Mile Square Park
$237.00
Thực Phẩm và Chi Tiêu Linh Tinh cho Picnic
 
$821.11
Wine
 
$143.33 
Banner
 
$140.00 
Tổng Dợt Nhạc (Anh Quận)
 
$60.00
Ban Nhạc
 
$800.00
Chi Tiêu Linh Tinh Cho Đêm Dạ Tiệc
 
$233.99
Quà Tặng Thầy Cô và Các Bạn Từ Việt Nam Qua Tham Dự
 
$438.99
In 400 Vé Tham Dự
 
$220.00
Tống Cọng:
$7,520.00
$7194.42
Tiền Lời:

$325.58

** 24 Vé Mời Thầy Cô, Các Bạn Từ Việt Nam Qua Tham Dự, Ban Truyền Thông Báo Chí Và Truyền HÌnh

Trang Đại Hội 2010