Danh Sách Ghi Tên Tham Dự
Ngày Họp Mặt Cựu GS Và Học Sinh Phan Thanh Giản-Đà Nẵng Hải Ngoại
Tại Little Saigon, California Ngày 30 tháng 6 - 1 tháng 7, 2012


(Cập nhật: ngày 21 Tháng 06, 2012)

Qúy vị muốn ghi danh tham dự, mời bấm vào PHIẾU GHI DANH hoặc EMAIL cho chúng tôi, xin cảm ơn!

Tiểu Bang/ Quốc Gia

Họ Tên
Niên Khóa
Số Người Tham Dự
Ghi Chú
Picnic
Dạ Tiệc
VIỆT NAM
Nguyễn Ngọc Thông
Cựu GS
1
1
 
Bùi Đải
73
1
1
 
Đỗ Hoàng Tuyến
68-75
2
2
 
Hồ Minh Tuyên
75
2
2
 
Nguyễn Thị Xuân
75
1
1
 
Phạm Tạo
69
1
1
 
CANADA
Nguyễn Phi Hoàn
69
2
2
 
Trần Thiếu Lan
IBM
2
2
 
Trịnh Hán Quang
69
2
2
 
Trương Quốc Duy
72
2
2
 
TÂY ĐC
Bùi ngọc Minh
68
1
1
U.S.A.
 
Arizona
Đinh Thị Như Mai
75
2
2
 

California
Nguyễn Thị Nhi
Cựu GS
2
2
 
Trần Ngọc Tôn
Cựu GS
2
0
 
Trần Thị Ngọc Hà
-
1
1
Phu Nhân Thầy Trương H. Minh
Châu Văn Lĩnh
63
2
2
 
Bùi ngọc Quang
72
1
1
 
Dư Minh Quang
73
2
2
 
Đỗ Xuân Quý
72
10
10
 
Đoàn Bích Thủy
73
1
1
 
Đoàn Hữu Dũng
IBM
2
2
 
Hứa Thiếu Bình
73
1
1
 
Hiếu & Thư
72
2
2
 
Hồ Thị Thanh Nhàn
73
2
2
 
Huỳnh Diệu Liên
69
2
2
 
Lâm Quang Cnh
61
1
1
 
Lê Thị Thúy
75
2
2
 
Lữ Kim Liên
IBM
2
2
 
Mai Tấn Quốc
75
2
2
 
Mai Tấn Sĩ
72
2
2
 
Mai Thu Hà
75
8
8
 
Ngô Lệ An
75
2
2
 
Ngô Lệ Ly
73
7
7
 
Ngô Lệ Mỹ
69
2
2
 
Ngô Thị Anh Thư
68
3
3
 
Nguyễn Bích Liên
72-73
8
8
 
Nguyễn Cữu Tun
72
2
2
 
Nguyễn Dậu
63
2
2
 
Nguyễn Đỗ Thanh Mỹ
68
6
6
 
Nguyễn Gia Việt Hùng
70
2
2
 
Nguyễn Hạnh Nguyên
69
1
1
 
Nguyễn Kim Anh
66-71
2
2
 
Nguyễn Tăng Hùng
75
2
2
 
Nguyễn Thanh Hằng
73
1
1
 
Nguyễn Thanh Nhạn
IBM
10
10
 
Nguyễn Thế Hùng
75
0
4
 
Nguyễn Thị Diễm Hồng
63
1
1
 
Nguyễn T Hong Hoa
60
1
1
 
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
73
1
1
 
Nguyễn Thúc Đức
75
2
2
 
Nguyễn Việt Tiến
72
1
1
 
Phạm Hoàng
69
1
1
 
Phạm Kim Nguyên
75
10
10
 
Phạm Phúc
69
1
1
 
Phan Tường Vi
69
3
3
 
Thái Khải Mạn
69
2
2
 
Tống Văn Tùng
75
2
2
 
Trần Ái Cầm
69
35
35
 
Trương Ba
73
1
1
 
Trương Công An
57
1
1
 
Trương Hoàng Sa
72
1
1
 
Trương Hoàng Vân
69
20
20
 
Trương Thanh Xuân
69
2
2
 
Trương Thị Hồng
58
1
1
 
Trương Xuân Bình
63
1
1
 
Từ Thị KÌều Xuyên
63
2
2
 
Vũ Thúy Nga
75
2
2
 
Florida
Nguyễn Thị Thu Sa
75
1
1
 
Trần Văn Thanh
75
4
4
 
Georgia
Nguyễn Tảo
-
1
1
 
Nebraska
Nguyễn Ngọc Điệp
60-65
1
1
 
New York
Nguyễn T Hương Bữu
60
1
1
 
Oregon
Phạm Đỗ Oanh
75
2
2
 
South Carolina
Dương Hiển Lự
60
10
10
 
Texas
Trần Huyền Linh
IBM
2
2
 
Washington
Võ Anh Dũng
Cựu GS
1
1
 
Nguyễn Kim Hạnh
IBM
1
1
 
Phạm Thanh Hương
IBM
2
2
 
Võ Đình Huy
75
2
2
 
Võ Thị Thúy
72
2
2
 

Tổng cộng

238

240

 

Ghi Chú: chúng tôi chỉ đăng các chi tiết liên lạc (số điên thoại, địa chỉ nhà và email ) theo yêu cầu và sự đồng ý của qúi vị.

Mọi đóng góp tài chánh xin gửi về địa chỉ:

Nguyễn Thanh Nhạn
Thủ Quỷ
7661 Anita Ln.
Huntington Beach, CA 92647
714-717-7285 (Cell)

Email: nthn06@yahoo.com


(Trong chi phiếu xin quí vị ghi rỏ ở góc trái bên dưới là cho Đặc San hoặc cho Họp Mặt để tránh nhầm lẫn với những đóng góp khác)

Trở về Trang Đại Hội 2012