Phiếu Tham Dự Đại Hội 2016-San José, Calilfornia
(Ngày 25 - 26 Tháng 6, 2016)


Để ước định số người chính xác, hầu chuẩn bị cho ngày Đại Hội được chu đáo hơn, xin quý vị điền vào chổ trống và bấm vào nút SUBMIT

Tên
Điện Thoại Sở Làm
Điện Thoại Nhà
E-mail
Đến Từ (Tiểu Bang/Quốc Gia)
Niên Khoá
Số Người Tham Dự:
   Sẽ Tham Dự:   Picnic  Dạ Tiệc

Đăng Tên Trong Danh Sách: 

Comments: (Nếu quí vị muốn đăng các chi tiết liên lạc, xin ghi số điên thoại, địa chỉ nhà và/hoặc email vào mục Comments dưới đây, chúng tôi chỉ đăng lên web theo yêu cầu và sự đồng ý của qúi vị)


Cựu GS và HS Phan Thanh Giản-Đà Nẵng

Trở về trang "Đại Hội PTG 2016"