Tổng Kết Chi Thu
(tính đến ngày 31/12/2006 do thủ quỷ Nguyễn Thanh Nhạn cung cấp)


Ngày
Chi Tiết
Thâu
Chi
Balance
5/7/2006 Beginning balance (nhận từ chị Ái Cầm)
$ 2,632.15
 
(*) $ 2,632.15
  Vé đã bán được(197-12=185)x $30/vé
$ 5,550.00
   
  Donation cho Nạn nhân Bão Trân Châu
$ 1,500.00
   
  Donation cho Quỷ PTG (xem danh sách)
$ 1,010.00
   
  Donation từ Quỷ Quậy (xem chi tiết)
$ 232.00
   
  Bán CD
$ 250.00
   
  Bán Vé Số
$ 570.00
   
  Niên Liễm (xem danh sach )
$ 400.00
   
  - Nguyễn Đức Chương (donation cho bảo lụt)  
$ 1,500.00
 
  - Nhà Hàng (Dạ Tiệc Họp Mặt PTG)  
$ 2,830.00
 
  - Ban Nhạc  
$ 500.00
 
  - Rượu+ Linh tinh(Nhạn)  
$ 230.00
 
  - Logo+Linh tinh (Vân)  
$ 200.00
 
  - Quảng cáo Radio(Cầm)  
$ 100.00
 
  - Vòng hoa (Cầm)  
$ 52.35
 
  - Vé số (Cầm)  
$ 7.00
 
Tháng 8 /2006 Liên Liễm (Xuân Diễm $50 và Bích Liên $25)
$ 75.00
 
Balance as of September 30/06
$ 12,219.15
$ 5,419.35
$ 6,799.80
05/11/2006 B. Cương (Niên liễm)
$ 50.00
   
15/11/2006 Trương Hoàng Sa (Niên Liễm)
$ 50.00
   
15/11/2006 Nhận Cứu trợ bão Xangsang (xem danh sách)
$ 1,700.00
   
31/12/2006 Phạm Tường Vi (Niên Liễm)
$ 50.00
   
05/11/2006 CHSPTG cứu trợ bão Xangsang miền trung ĐN  
$ 450.00
 
05/11/2006 Bảo trợ Người nghèo & khuyết tật ở VN  
$ 100.00
 
30/11/2006 Phúng điếu anh Trần Cường  
$ 50.00
 
30/11/2006 Cứu trợ bão lụt miền trung ĐN (xem chi tiết)  
$ 1,700.00
 
31/12/2006 Quà Chúc Tết cho Thầy Cô ở SG & ĐN  
$ 900.00
 
31/12/2006 Tiền Xăng Nhớt cho quà Tê't ở ĐN & SG  
$ 40.00
 
31/12/2006 Cúng Giổ Tết Quý Thầy Cô  
$ 40.00
 
Balance as of December 31/06
$ 14,069.15
$ 8,699.35
$ 5,369.80
 
Ghi chú: (*) Trong số tiền $ 2,632.15 này có chi $500 đặt trước cho Nhà Hàng, $500 cho ban nhạc cọng thêm tiền in vé $100, $237 tiền mướn Milesquares Park, postage $9 và tiền linh tinh cho picnic la` $92.60 tổng cọng chi là $1,438.60, đồng thời cũng thâu tiền 12 ve'x $30/vé tổng cọng thu nhãp là $360)
 

Mọi đóng góp tài chánh xin gửi về địa chỉ:

Nguyễn Thanh Nhạn
Thủ Quỷ
7661 Anita Ln
Huntington Beach, CA 92647

714-717-7285 (cell)
Email:
nthn06@yahoo.com


Thành thật cảm ơn sự đóng góp của tất cả. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

Trương Hoàng Vân
Tổng Thư Ký
714- 855-9764 (nhà)
310-328-0320 (cell)
Email: vht0416@yahoo.com