Họp Mặt tại Santa Ana - (Hè 2006)

Dạ Tiệc-Nhà Hàng Dragon King (07/02/2006)

Click Here to see the slideshow

Hình anh Bùi Quang Đóng Góp