Hình Ảnh Họp Trại Trường Phan Thanh Giản ĐN 2010 tại Đà Nẵng

chị Phan Bích Hạnh (NK 72-73) đóng gópHình trên: Ngọc Châu & Ngọc KhươngHình trên: Dương Thị Bông & Ngọc Khương

cựu người mẫu PTGĐN

cựu người mẫu PTGĐN

 

 

 

Trở về Trang Hình Ảnh "Hội Trại Nghĩa Tình Thầy Trò 55 Năm PTGĐN"