Hội Trại "Nghĩa Tình Thầy Trò 55 Năm
Phan Thanh Giản
Đà Nẵng"

Ngày 21
tháng 8 năm 2010 tại Đà Nẵng

Thành thật cảm ơn các anh chị sau đây đã gửi hình ảnh và bài vỡ đến cho web trường:
Hình Ảnh

Bài Vỡ

Mọi bài vỡ và hình ảnh để đóng góp lên trang web, xin vui lòng email:

Võ Đình Huy: brianvo@comcast.net

hoặc Trần Thiếu Lan: landoan@shaw.ca