Đại Hội Kỳ 3 Tại Seattle, Washington - (Hè 2007)
Du Ngoạn Vancouver BC (08/06/2007)

Click Here to see the slideshow