Hội Trại "Nghĩa Tình Thầy Trò 55 Năm Phan Thanh Giản Đà Nẵng"
(Đóng Góp: Anh Hoàng Tuấn)