DANH SÁCH THAM DỰ
Đại Hội PTGĐN kỳ 9 tại San José, California
Cập Nhật: Ngày 23 Tháng 06, 2016


Họ Tên
Đến Từ
Số Nguời Tham Dự
Ghi Chú
Cô Nghĩa Nancy Vanbreemen
Orange County, CA
5
 
Cô Nguyễn Thị Nhi
Orange County, CA
2
 
Cô Trần Ngọc Hà
San Jose, CA
3
 
Thầy Trần Ngọc Tôn
Orange County, CA
1
 
Thầy Võ Anh Dũng
Seattle, WA
2
 
Bùi Đãi
Việt Nam
1
 
Bùi Ngọc Quang
San Jose, CA
2
 
Dư Minh Quang
CA
2
 
Dương Ngọc Luân
Virginia
2
 
Đàm Hạnh
1
 
Đoàn Bích Thuỷ
San Jose, CA
1
 
Đỗ Quế Hiệp
San Jose, CA
1
 
Hân Châu
San Jose, CA
4
 
Hoàng Minh Tân
CA
1
 
Hồ Thị Thanh Nhàn
CA
2
 
Kim Nguyên
2
 
Kim Oanh
1
 
B/S Lê Đức Chưởng
Kansas
2
 
Lê thị Minh Chúc
4
 
Lê Tuý Ngọc
Việt Nam
2
 
Lê Văn Chính
San Jose, CA
2
 
Lữ Kim Liên
San Jose, CA
10
 
Mạc Thị Hậu
Việt Nam
1
 
Ngô Lệ Ly
CA
2
 
Nguyễn A - Family
San Jose, CA
10
 
Nguyễn A - Friends
San Jose, CA
12
 
Nguyễn Anh
CA
1
Nguyễn Thọ Nhơn
CA
1
nk 63
Nguyễn Bích Liên
San Jose, CA
10
Lê Trung/Mỹ Lệ, Trung Tuyết, Quý, Thuỷ,Hoàng Anh, Tố Linh, Hoa Tùng
Nguyễn Gia Việt Hùng
Orange County, CA
1
 
Nguyễn Hân
Dallas, TX
3
 
Nguyễn Hữu Hoạt
Oklahoma
2
 
Nguyễn Hiếu
San Jose, CA
4
Nguyễn Phương
San Jose, CA
1
 
Nguyễn Quỳnh Hoa
CA
1
 
Nguyễn T Ánh Nguyệt
Việt Nam
1
 
Nguyễn T Cúc
Sacramento, CA
2
 
Nguyễn T Diệu Anh
Việt Nam
1
 
Nguyễn Thị Lộc
San Jose, CA
1
Nguyễn T Minh Liễu
Việt Nam
1
 
Nguyễn T Thanh Xuân
Việt Nam
1
 
Oanh Oanh
2
 
Phạm Thanh Hương
Seattle, WA
2
 
Phạm Thu Hoài
CA
2
 
Thái thị Hoàng Lan
CA
2
 
Thanh Dung
Florida
3
 
Thân Hữu Liên Trường QĐ
CA
17
 
Thu Hương
Việt Nam
1
 
Thu Phong
San Jose, CA
8
 
Tường Vi
Orange County, CA
2
 
Trần Ái Cầm
Orange County, CA
10
Thanh Nhạn/anh Lân, Hoàng Vân
Trần Quốc Khánh
Sacramento, CA
1
 
TrầnThị Ngân
Việt Nam
1
 
Trương Ba
CA
1
 
Văn Nghĩa
San Jose, CA
4
 
Võ Biên Cương
Seattle, WA
1
 
Võ Đình Huy
Seattle, WA
2
 
Võ Thị Thuý
Seattle, WA
2
 
Tổng Cọng:
(Tính đến ngày 23/6/2016)
170
 

Để tiện việc đặt thức ăn với nhà hàng và sắp xếp chỗ ngồi, xin quý vị nào có ý định tham dự nhưng chưa ghi danh, hay nhanh chóng đăng ký qua website:

Mời quý vị và quý anh, chị bấm vào đây để GHI DANH THAM DỰ ĐẠI HỘI

Hoặc liên lạc với Ban Tổ Chức qua số điện thoại sau đây:

Nguyễn A (408) 425-3336
Lữ Kim Liên (408) 518-2257
Nguyễn Bích Liên (408) 677-9438

Thành thật cảm ơn và hẹn gặp !

Trân trọng.

Thay mặt Ban Tổ Chức.

Trần Ái Cầm-Võ Anh Dũng

Trở về trang "Đại Hội PTG 2016"

Comments