Danh Sách Ủng Hộ Tái Chánh
Đại Hội PTGĐN kỳ 9 tại San José, California


Ngày 21 tháng 06 năm 2016

Ban Tổ Chức vừa nhận được yểm trợ tài chánh của quý vị mạnh thường quân sau đây:

Tên Họ
Đặc San
Đại Hội
Tổng Cộng
Ghi Chú
Cô hiệu trưởng
Đào Lan Phương
--
$ 100.00
$ 100.00
 
Cô Nghĩa Nancy Vanbreemen
--
$ 100.00
$ 100.00
Bạch Hồng Liên
--
$ 100.00
$ 100.00
(nk 1969)
Đỗ Cao Trị
$ 100.00
$ 100.00
$ 200.00
 
Đỗ Oanh
--
$ 100.00
$ 100.00
 
Đỗ Quế Hiệp
$ 50.00
$ 10.00
$ 60.00
(nk TT IBM 74)
Đoàn Bích Thủy
--
$ 100.00
$ 100.00
 
Huỳnh Cẩm Vân
--
$ 100.00
$ 100.00
(nk TT IBM 74)
Huỳnh Diệu Liên
$ 50.00
--
$ 50.00
 
BS Lê Đức Chưởng
$ 100.00
$ 20.00
$ 120.00
 
Lê thị Minh Chúc
$ 140.00
--
$ 140.00
Lữ Kim Liên
$ 200.00
$ 100.00
$ 300.00
(nk TT IBM 74)
Nguyễn Bích Liên
$ 100.00
--
$ 100.00
 
Nguyễn Hữu Hoạt
$ 100.00
$ 100.00
$ 200.00
 
Nguyễn Quỳnh Hoa
$ 50.00
$ 50.00
$ 100.00
 
Nguyễn Thọ Nhơn
--
$ 20.00
$ 20.00
(nk 63)
Phạm Nguyên
$ 100.00
$ 100.00
$ 200.00
 
Phạm Thanh Hương
$ 50.00
--
$ 50.00
(nk TT IBM 74)
Thu Phong
$ 50.00
$ 50.00
$ 100.00
 
Tống Thị Điểm
--
$ 100.00
$ 100.00
(nk TT IBM 74)
Trần Ái Cầm
$ 100.00
$ 100.00
$ 200.00
 
GS Trần Ngọc Tôn
--
$ 100.00
$ 100.00
 
Trương Xuân Bình
--
$ 100.00
$ 100.00
GS Võ Anh Dũng
$ 50.00
--
$ 50.00
Võ Biên Cương
$ 100.00
$ 100.00
$ 200.00
Thị Thúy
--
$ 100.00
$ 100.00
Tính đến ngày 21/6/2016
$ 1,340.00
$ 1,750.00
$ 3,090.00

Xin chân thành cảm ơn quý vị trong danh sách trên đây và rất mong được tiếp tục nhận được đóng góp nhiệt tình của các đồng môn và thân hữu!

Như đã nhắc nhở trong những thông báo trước đây, chúng tôi mong quý vị và quý anh, chị ghi danh và gởi tiền vé càng sớm càng tốt về cho thủ quỹ của ban tổ chức.

Xin quý vị và quý anh, chị bấm vào đây để ghi danh

Để lấy vé tham dự và đóng góp tài chánh cho ĐH , xin quý vị gởi chi phiếu (check) hoặc lệnh phiếu (money order) về địa chỉ của thủ quỹ ĐH 9 sau đây:

Lữ Kim Liên
967 Galindo Court
Milpitas, California 95035

Thành thật cảm ơn!
Trân trọng.

Thay mặt ban tổ chức.

Trần Ái Cầm-Võ Anh Dũng


Trở về trang "Đại Hội PTG 2016"

Comments