Danh Sách Tham Dự
Ngày Họp Mặt Cựu GS Và Học Sinh Phan Thanh Giản-Đà Nẵng Hải Ngoại
Tại Santa Ana Ngày 03 Và 04 Tháng 7, 2004


(Last Update: 07/02/2004 - Latest Entry in Red)

Ghi Chú: Xin bấm vào ĐÂY để ghi tên vào danh sách, hoặc Điện Thư cho chúng tôi nếu sai sót

Tiểu Bang/Quốc Gia

Tên
Niên Khóa
Số Người
Tham Dự
Comments
California
GS Nguyễn Trung Quân
10
Trường PTG-DTD Cần Thơ
Trương Công Lập
2
PCT / Liên Trường QNDN
Phạm Thu Hoài  
2
 
Chu Kim Oanh
2
 
Nguyễn Thúy Nga
1
 
Ly Lan
2
 
Hà Tử
2
 
Nguyễn Minh Hoàng
2
 
Nguyễn Văn Dậu
2
 
Hoàng thị Liễu  
1
 
Thầy Nhật Ngân  
18
 
Trường Thọ Nhơn  
10
 
Thoại Chi
 
2
 
Trịnh Diệu Lan  
10
 
Anh Thư  
4
 
Vũ Thiên Nga  
2
 
Đặng Thị Lộc
 
1
 
Phạm Thư  
2
 
Lao Lại Hà  
2
 
Trần Trường Nguyên  
2
 
Trần Thể Diệu  
2
 
Thái Khải Mạn  
2
 
Trương T. Hoàng Sa  
2
 
Trương Hoàng Song  
2
 
Trương Hoàng Dũng  
2
 
Huỳnh Trần Diệu Liên  
2
 
Nguyễn Thị Hoa  
2
 
Dư Minh Quang
1967-1972
1
 
Phan Phạm T Nguyên  
6
 
Phạm Đỗ T Oanh  
12
 
Hồ Thanh Nhàn  
2
 
Trương Xuân Bình  
2
 
Trương Thị Quý Phi  
1
Rất mong gặp lại bạn bè thân thương ngày xưa và thầy cô. Hẹn gặp nhau vào tháng 7-04
Trần Thu Mính
1971-1974
1
 
Hoàng Phụng
1959-1962
1
 
Phan Kim Liên  
1
 
Trần Sơn
1970-1971
2
 
Lữ Kim Liên
1967-1974
2
 
Phạm Phúc-Nguyễn Hạnh Nguyên
1969
2
Xin chào các bạn, lâu quá rồi bạn bè không có dịp gặp nhau. Hy vọng đây là cơ hội tốt để chúng ta cùng hội ngộ.
Trần Lư (?)
1966
1
 
Lê Thành Kiệt
1962-1969
2
 
Nguyễn Gia Việt Hùng
1970-1972
2
 
Nguyễn Bá Thọ
-
2
 
Bùi Thông Hiền
-
2
 
Vũ Thúy Nga
1969-1975
1
 
Tống Văn Tùng
1968-1975
1
 
Nguyễn Đức Chương
1972-1973
20
Theo kinh nghiệm của tôi những kỳ tổ chức trước để cho Thân Hữu và Gia Đình tham dự đông đảo hơn, giá vé vào cửa nên bán $25.00 thay vì $30.00. Thành thật cảm ơn.
Trần Thy Vân
1956-1960
1
 
Lê Thị Thúy
-
10
 
Mai Thu Hà
-
2
 
Nguyễn Thị Ngọc Anh
-
2
 
Ngô Lệ Ly
-
2
 
Trần Thanh Nhàn
-
2
 
Trương Thị Hoàng Vân
-
1
 
Lê Thị Đông
-
12
 
Phạm Thị Lệ Dung
-
10
 
Thái Khải Mạn
-
2
 
Ngô Lệ Mỹ
-
2
 
Nguyễn Ngạch
-
2
Về đi anh , về đi chị. Đã ghi rồi muốn ghi lại cho chắc ăn . NN...Đọc Thêm
Lê Thị Mai
-
1
 
Trần Văn Chánh
-
2
 
Trần Đoàn Lộc
-
1
 
Trương Thị Thanh Xuân
-
10
 
Trần Ái Cầm
-
10
 
Trương Ba
-
2
 
Nguyễn Xuân Đức
-
2
 
Trần Lee
-
4
 
Trần Thể Du
-
2
 
Trương Thoại Chi
-
1
 
Lê Thị Liễu
1955-1959
1
 
Lâm Quang Cảnh
1955-1959
1
 
Trịnh Diệu Lan
1955-1959
1
 
Trần Lệ Nương
1955-1959
1
 
Trần Kim Hường
1955-1959
1
 
Trương Công An
1955-1959
1
 
Trương Tuyết Hồng
1955-1959
1
 
Nguyễn Xuân Lang
1955-1959
1
 
Dương Viết Định
1955-1959
1
 
Canada
Trần Gia Phụng  
1
 
Trần Kỳ Sơn
1965-1970
2
 
Trần Thiếu Lan
1971-1974
1
 
Florida
Trần Văn Thanh
1968-1974
2
 
Hứa Thể Khương
-
2
 
Đổ Thiệu Liên
-
2
 
Georgia
Đỗ Tiến Như
-
1
 
Hoàng Anh Tuấn
-
1
 
Germany
Trần Gia Phước
-
1
 
Kansas
Phan Thị Thơi
-
2
 
Louisiana
Hứa Thể Mỹ
-
1
 
Ohio
Đỗ Cao DakLak (Trị)
1975
8
Nếu có vị nào nhận ra tên tôi xin liên lạc: (937)367-3228
Nevada
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
-
1
 
Texas
Phạm Kim Chi  
4
Rất mong gặp các bạn. Love...
Nguyễn T Thanh Vân  
4
 
Đoàn Nam Nhung
-
4
 
Phan Ly Lan
1969
2
 
Bà Nguyễn Gia Chánh
-
4
 
Trương Hồng Trí
-
1
 
Trần Huyền Linh
1973-1974
2
 
Mai Thị Huy
-
1
 
Washington
Nguyễn Phi Minh  
2
 
Võ Biên Cương
1963-1975
4
 
Võ Thị Thúy
1960-1972
2
 
Võ Anh Dũng
-
2
 
Hoàng Trọng Long
-
2
 
Nguyễn Gia Ái
-
2
 
Nguyễn Ký
-
2
 
Võ Đình Huy
1966-1975
2
 
Phạm Thanh Hương
1973-1974
2
 
Trở về Tin Tức Đại Hội