Danh Sách Tham Dự
Ngày Họp Mặt Cựu GS Và Học Sinh Phan Thanh Giản-Đà Nẵng Hải Ngoại
Tại Santa Ana Ngày 01 Và 02 Tháng 7, 2006


(cập nhật: ngày 01/07/2006)

Ghi Chú: Xin bấm vào ĐÂY để ghi tên vào danh sách, hoặc Điện Thư cho chúng tôi nếu sai sót

Tiểu Bang/Quốc Gia

Tên
Niên Khóa
Số Người
Tham Dự
Comments
Australia
Nguyễn Phán
72-73
2
 
Canada
Trần Thiếu Lan
71-74
2
 
France
Lê Khánh Thọ
70-71
2
 
Vietnam
Hồ Thị Lê
-
1
 
U.S.A.
 
Arizona
Chu Kim Oanh
-
2
 
Mai Đình
72-74
3
 
Nguyễn Thị Mai
-
3
 
California
cựu hs PTG & thân hữu
-
60
 
Bảo Gia
-
1
 
Bùi Hưng
73-74
2
 
Bùi Ngọc Quang
63-71
1
Chao cac ban hoc cung truong, hy vong BTC se co danh sach tac ca ban voi so phone, email de de dang lien lac nhau...hay la se co mot muc gioi thieu cac ban den tham du...
Quang, con cua cuu Gs Bui Ngoc Can
Bùi Thông Hiền
-
2
 
Dư Minh Quang
72-73
1
 
Đoàn Bích Thủy
72-73
1
 
Đoàn Diệu Chi
-
3
Hi Thúy, DC van chua nhan duoc ve, khong biet Thúy gui khi nao......đọc tiếp
Đỗ Mạnh Thắng
70+
2
 
Đỗ Thị Oanh
72-75
2
 
Hồ Lộc
69
1
 
Hồ Thanh Nhàn
72-73
4
 
Lữ Kim Liên
68-74
2
 
Mai Thu Hà
-
6
 
Ngô Minh Vũ
Thân hữu
1
 
Nguyễn Bích Trâm
67-71
1
Hi cac ban . BT nho KTho goi trang web cua PTG nen moi ......đọc tiếp
Nguyễn Cưu Tuấn
71
2
 
Nguyễn Đức Chương
72-73
10
 
Nguyễn Gia Việt Hùng
70-72
4
 
Nguyễn Ngọc Mỷ
Thân Hữu
2
La cuu hoc sinh Phan Chau Trinh nhung co nhung nguoi ban o Phan Thanh Gian nen den du dai hoi de chung vui.
Nguyễn Nhi
68
2
 
Nguyễn Thanh Nhạn
68-74
6
 
Nguyễn Thanh Tiến
69-70
1
 
Nguyễn Thu Hương
thân hữu
1
 
Nguyễn Trân
60
2
 
Nguyễn Văn Dậu
68
2
 
Nguyễn Việt Tiến
71-72
2
 
Ngô Lệ An
75
2
 
Ngô Lệ Ly
69
2
 
Phạm Hoàn
55-68
1
 
Phan Kim Liên
-
1
 
Phan Kim Nguyên
72-75
2
 
Phạm Thu Hoài
74-75
2
 
Trần Ái Cầm
64-69
16
 
Trần Kim Hường
55-59
1
 
Trần Thu Mính
71-74
1
 
Trịnh Diệu Lan
55-59
5
 
Trương Bá
72-73
1
 
Trương Hoàng Vân
69
6
 
Florida
Đổ Thiệu Liên
65-70
2
 
Hứa Thể Khương
-
1
 
Hứa Thể Mỹ
-
1
 
Lê Văn Thao
-
1
 
Phạm Chung
61-68
1
 
Georgia
Đỗ Tiến Như
64-67
10
 
Michigan
Lê Thị Châu
2005+
2
Yêu cầu thêm chè 3 màu vào thực đơn của picnic.
Nevada
Nguyễn T Quỳnh Hoa
-
2
 
Oklahoma
Phạm Vui
58-62
1
Than chao quy ban trong ban to chuc. Khi biet duoc ......đọc tiếp
Texas
Lưu H Phúc
65-70
2
Vì lý do mắt kém. không thể lái xe ở nơi lạ,gia đình Phúc không tham dự dạ tiệc được, need to cancel dạ tiệc. (nhưng sẽ tham dự picnic)
Nguyễn T Tuyết Nhung
-
2
 
Washington
GS Võ Anh Dũng
Lâu lắm
2
 
Võ Đình Huy
66-75
2
 
Võ Thị Thúy
60-72
2
 

Tổng số ghi danh
(tính đến ngày 01 tháng 7 năm 2006)

210
 

Trở về trang "Đại Hội PTG 2006"