Ngày 21 tháng 6 năm 2006

 

Kính gữi quí Thầy, Cô, quí đồng môn trường Phan thanh Giản Đa` nẵng


Chỉ còn non  hai tuần nữa là chúng ta sẽ gặp nhau trong ngày Ðại Hội.  Các anh chị em trong ban tổ chức cho biết là số ngýời tham dự càng ngày càng gia tãng và lần hội ngộ nầy chúng ta sẽ có một chương trình thật vui và ý nghĩa.

 
Ðể giúp ban tổ chức dễ dàng hơn trong việc điều hành, chúng tôi kính lưu ý quí vị các ðiểm  sau ðây:
 
1/ Nếu quí vị chưa ghi danh, xin ghi danh ngay từ bây giờ [phiếu ghi danh]
 

2/ Nếu đã ghi danh, xin quí vị gữi chi phiếu về cho chị Trần Aí Cầm theo địa chỉ sau ðây:

Trần Ái Cầm
9234 Valley Blvd.,
Rosemead, CA 91770
 
 Tel: (626)288-2696
.

Quí vị sẽ nhận vé vào buổi Picnic hoặc tại nhà hàng trước giờ khai mạc Dạ tiệc.

 
3/ Nếu muốn đóng góp trong chương trình văn nghệ trong ðêm Dạ tiệc, xin ghi danh với chị Trương Hoàng Vân qua số phone  (714)728-1997 hoặc Email vht0416@yahoo.com.trể nhất là ngày thứ ba 27 tháng 6, 2006
 

Xin cảm ơn và hẹn gặp tất cả quí vị vào ngày thứ bảy và chủ nhật 1,2 tháng 7 2006 tại Orange County, California

Trân trọng,

 
Võ anh Dũng
 
Liên lạc viên

Email

 

Trở về trang "Đại Hội PTG 2006"