Danh Sách Ghi Tên Tham Dự
Ngày Họp Mặt Cựu GS Và Học Sinh Phan Thanh Giản-Đà Nẵng Hải Ngoại
Tại Seattle, WA, USA Ngày 04 và 05 Tháng 8, 2007


(cập nhật: ngày 27 Tháng 7, 2007)

Ghi Chú: Xin bấm vào PHIẾU GHI DANH , hay EMAIL hoặc liên lạc với BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI để ghi danh tham dự.

Tiểu Bang/Quốc Gia

Tên
Niên Khóa
Số Người
Tham Dự


Đã Nhận
Ngân Phiếu
(USD)

Comments
Australia

Đặng Văn Hưng

60-62
1
   
Canada

Nguyễn Phi Hoàn

65-69
2
   

Trần Thiếu Lan

73-74
2
   
Vietnam
Huỳnh Trần Diệu Liên
64-69
8

$ 240

Du lịch Canada sẽ bao lâu, con nít dưới 10 tuổi có cần mua vé không? Giải Đáp
U.S.A.
 
Arizona
Đinh Thị Như Mai
74-75
2
   

California
Đỗ Oanh & Thương Phạm
72-75
2
$ 60
(Thanh Nhạn nhận)
Hồ Thu Thủy
73-74
3
   
GS Hoàng Ngân Hà
-
2
   
Lê Thành Kiệt
64-69
2
   
Lê Thị Dung
64-69
2
   
Lê Thị Đông
64-69
2
   
Lê Thị Thúy
69-75
2
   
Lữ Kim Liên
68-74
2
$ 60
 
Mai Thu Hà
-
1
   
Nguyễn Bích Liên
65-73
1
$ 30
 
Nguyễn Dậu
66-67
2
   
Nguyễn Gia Việt Hùng
70-72
1
   
Nguyễn Hiếu & Nguyễn A
72
10
   
Nguyễn Thanh Nhạn
68-74
4
   
Nguyễn Thanh Tiến
64-69
1
  (cơm tấm Trần Qúy Cáp, little SG)
GS Nguyễn Thị Nhi
64-69
2
$ 60
 
Phạm Nguyên
69-75
1
   
Trần Ái Cầm
64-69
2
   
Trần Chánh
69-75
1
   
GS Trần Ngọc Tôn & Nguyễn Hoàng Oanh
thập niên 60
2
   
Trương Xuân Bính
--
4
   
Trương Thị Quý Phi
69-71
1
$ 30
 
Florida
Trần Văn Thanh
68-74
4
   
Michigan
Lê Thị Châu
2005+
2
   
Texas
G/ đ bà cựu giám đốc trường PTGDN
--
5
   
Trần Kim Thoa
60-69
2
$ 60
Washington
Châu Văn Chính
Thân hữu
2
CHS Phan Châu Trinh Đà Nẵng
Diệp (Phúc) John
--
2
$ 60
 
Hoàng Trọng Long
67-70
2
$ 60
 
Nguyễn Cửu Diệp
--
4
   
Nguyễn Dung
71
2
   
GS Nguyễn Gia Ái
Lâu lắm
10
   
Nguyễn Hoàng Kim
67-69
25
   
Nguyễn Hữu Ký
--
25
 
Phạm Thanh Hương
73-74
2
$ 60
Xin cho biết du ngoạn ở BC bao lâu để xin thêm vacation. Giải Đáp
Trần Thị Xuân Lan
55-59
1
$ 100
Trần Xuân Lang
--
1
  Đi picnic ở đâu, cần phải mang theo thức ăn gì? Giải Đáp
GS Võ Anh Dũng
Lâu lắm
10
   
Võ Biên Cương
63-75
4
   
Võ Đình Huy
66-75
2
   
Võ Thị Thúy
60-72
10
   

Tổng số ghi danh

180
$ 820
 

Trở về Trang Đại Hội 2007