Đại Hội 2006 Video

Note: Windows Media Player is required to view this video

Hài Kịch Chuyện Tình Lan và Điệp - Khánh Thọ & Trần Văn Chánh

 

(Please be patient while it's loading...)