THÔNG BÁO ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐẠI HỘI TRƯỜNG KỲ 4 - 2008

Ngày 07 tháng 4 năm 2008

Ban tổ chức xin gởi đến quí vị chương trình đại cương của  Đại Hội Trường kỳ IV sẽ được tổ chức tại Orange County, California vào 2 ngày thứ Bảy và Chủ Nhật, 30&31 tháng 8, 2008 để quí vị ở xa có thời giờ thu xếp công việc và mua vé máy bay .
 
I/ PICNIC:
 
  1/ Địa điểm: Mile Square Regional Park
  16801 Euclid St.
  Fountain Valley, CA 92708
  Shelter # 15

  *** Xem Bản Đồ Xin Bấm Vào Đây ***

  Xin dùng lối vào trên đường Edinger
 
  2/ Thời gian: Ngày thứ Bảy, 30 tháng 8, 2008 từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
 
  3/ Chương trình: Họp mặt, hàn huyên tâm sự, văn nghệ, trò chơi, ẩm thực miễn phí, v.v.v. Ban tổ chức sẽ đảm trách phần ẩm thực với các món ăn đặc biệt của Quảng nam, Đà nẵng, bảo đảm nếu không ngon xin.......khỏi trả tiền
 
II/ DẠ TIỆC :
 
  1/ Địa điểm: Paracel Seafood Restaurant
  15583 Brookhurst St.
  Wesminter, CA 92683

   *** Xem Bản Đồ Xin Bấm Vào Đây ***
 
  2/ Thời gian: Chủ Nhật ngày 31 tháng 8, 2008 từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm
 
  3/ Chương trình: Nghi lễ- Dạ tiệc- Vinh danh những thành công vượt bực của cựu học sinh PTGDN và con em- Văn nghệ- Dạ vũ- Xổ số, v.v.v...
 
  4/ Vé ủng hộ Dạ tiệc là 30 Mỹ Kim. Vé đã được phát hành.
 
Xin quí vị ghi danh tham dự qua Website của trường ptgdn.com
 
Chi phiếu và lệnh phiếu mua vé Dạ tiệc xin gởi về Thủ quỉ Hội:
 
Nguyễn Thanh Nhạn
7661 Anita Lane
Huntington Beach, CA 92647
ĐT: 714-717-7285
Email: nthn06@yahoo.com
 
Những thông báo của các tiểu ban sẽ được gởi đến quí vị trong những ngày sắp đến.
 
Ước mong được đón tiếp Quí vị và gia đình trong 2 ngày ĐH.
 
Trân trọng,
 
Thay mặt Ban Tổ Chức
 
Trần Ái Cầm
Trương Hoàng Vân
Nguyễn Thanh Nhạn
Võ Anh Dũng
Võ Đình Huy

TIN LIÊN QUAN

Trang Đại Hội 2008

Phiếu Tham Dự Đại Hội

Danh Sách Ủng Hộ Tài Chánh
Đặc San 2008
Quảng Cáo trên Đặc San/Website
Mời Họp về Tổ Chức Đại Hội 2008